Galvaniskt avskilt multimediauttag, 13dB, GMM-13

GMM är en serie galvaniskt avskilda uttag där portarna är avskilda från varandra vilket ger en utökad säkerhet för personer och anslutna apparater. Uttagen används vid nyinstallationer i enlighet med en överenskommelse mellan Elsäkerhetverket och kabel-TV operatörer. GMM-seriens design gör att de passar in i efintliga apparatdosor och dessutom i kombinationsramar. Det extremt låga djupet gör att det finns maximalt utrymme för kablar.


ARTNR VR-205

Galvaniskt avskilt multimediauttag, 13dB, GMM-13